Podaci o prodajnom mjestu

Naziv: Duh u boci doo

Sjedište: Jablanska 72, 10119 Zagreb, Hrvatska, EU

Matični broj poslovnog subjekta: 081134349, Trgovački sud u Zagrebu

OIB: 56769884745

email: [email protected]